โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอให้นิสิตติดต่อรับยานพาหนะ คืน ณ หอพักนิสิต
2 ตุลาคม 2562 73 ครั้ง

ขอให้นิสิตติดต่อรับยานพาหนะ คืน ณ หอพักนิสิต

          ด้วยหน่วยหอพักนิสิต จะจัดระเบียบสถานที่จอดยานพาหนะ จึงขอให้นิสิตที่เคยพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย และยังไม่ได้ขนย้ายยานพาหนะออกจากหอพัก ดำเนินการขนย้ายยานพาหนะ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 ก่อนเวลา 16.00 น.หากเลยกำหนดดังกล่าว จะถือว่ายานพาหนะนั้นไม่มีเจ้าของ และจะขนย้ายออกจากหอพักนิสิตทันที

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.๑๗๒๐


 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun