โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

2 กันยายน 2562 318 ครั้ง

คณะวิทย์-ศิลป์ เดินหน้าสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

          เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Mr.JINGBO LIN และนักศึกษา จำนวน ๕ คน จากคณะพละศึกษา Qujing Normal University และ Mr.XINRONG WANG และนักศึกษา จำนวน ๓ คน จากคณะพละศึกษา Chuxiong Normal University ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่ง Qujing Normal University ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๘ กันยายน ๒๕๖๒ และ Chuxiong Normal University ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑–๗ กันยายน ๒๕๖๒ ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น เรียนรู้ศิลปะการแสดงของไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย จิตอาสาเก็บขยะชายหาด จิตอาสาสอนกีฬาฟุตบอล รวมทั้งการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในจันทบุรี


ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun