โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขยายเวลาให้บริการช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒
3 กันยายน 2562 63 ครั้ง

ขยายเวลาให้บริการช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

          เนื่องจากอยู่ในช่วงของการสอบกลาคภาค ห้องสมุดจึงได้ขยายเวลาการเปิดให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตได้มีเวลาในการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น โดยจะเปิดตั้งแต่เวลา 08.30 - 19.30น. (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์)
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun