โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
13 สิงหาคม 2562 76 ครั้ง

หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. 23.5 องศาที่โลกเอียง
๒. Photoshop CC Basic Retouch (ฉบับมือใหม่หัดแต่งภาพ)
๓. การบัญชีเพื่อการจัดการ
๔. การบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพ
๕. คุณชายมาเฟีย...ที่รัก

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun