โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม YOGA CLASS BY AJ. NHOINA
6 สิงหาคม 2562 181 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม YOGA CLASS BY AJ. NHOINA

          YOGA CLASS BY AJ. NHOINA    ยึดเส้นสาย  สร้างสมาธิ ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ 
ทุกวันจันทร์ เวลา 17.15 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 นี้ ณ ห้อง S303 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun