โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

8 กรกฎาคม 2562 200 ครั้ง

นิสิตใหม่ เลือด เทา-ทอง เดินทางเข้ารายงานตัววันแรก

          เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ปกครอง และนิสิตใหม่ เดินทางมารายงานตัวเข้าหอพักนิสิต ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในช่วงเวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยมีพี่ๆ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ส่งน้องๆ ถึงหน้าห้องพักกันเลย ก่อนในช่วงบ่าย จะมีการประชุมผู้ปกครอง โดยมี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ให้คำแนะนำถึงกระบวนการสอน กระบวนการทำงาน สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทาง และมั่นใจในการส่งลูกมาศึกษาเล่าเรียน ในรั้ว เทา-ทอง แห่งนี้

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun