โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แฟนเพจ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
5 กรกฎาคม 2562 288 ครั้ง

แฟนเพจ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

แนะนำ แฟนเพจ ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดตามข่าวสารจากฝ่ายห้องสมุด ติดต่อสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น winkwinkwink

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun