โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

2 พฤษภาคม 2562 227 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชมงคลพระนคร และ ม.นครพนม

          เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีการแนะนำหน่วยงานและการบริหารจัดการงานแต่ละหน่วย ขอบเขตการทำงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ในการนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานด้วย

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun