โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

26 เมษายน 2562 235 ครั้ง

ม.บูรพา วข.จันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

          เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย รองศาสตรจารย์ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ห้อง IT ๓๒๓ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารงาน รวมถึงงานด้านวิจัย R2R ด้วย

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun