โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ
8 พฤศจิกายน 2566 187 ครั้ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๙๕๗ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
 
     คุณสมบัติ
     วุฒิการศึกษาอย่างต่ำปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ International Standard Classification of Education (ISCED) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

     ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
     ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖  

     รายละเอียดเพิ่มเติม
     ---> ประกาศรับสมัครงาน 
     ---> ใบสมัคร

     หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔  ในวันและเวลาทำการ

ผู้ประกาศข่าว : Sawanya Seehawong