โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
1 พฤศจิกายน 2566 108 ครั้ง

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


รายละเอียดดังนี้
1. เปลี่ยนตัวเองเป็น “ผู้หญิงคนใหม่” ที่ใครๆ ก็ต้องการ
2. เชื่อหมอ (เถอะ) หมอเรียนมา
3. Sweet Plus! คู่กัด... ขอรักกันบ้างเถอะ!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee