โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566
9 กันยายน 2566 459 ครั้ง

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อ หนังสือใหม่ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566รายละเอียดดังนี้
1. เพราะเราเข้าใจ : หมื่นทางตัน...ยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ (ฉบับการ์ตูน)
2. อัพยอดขาย เพิ่มยอดไลค์ใน 21 วัน
3. วางแผน...การปลูกสารพัดพริกช่วงแพง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee