โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด  ประจำเดือน  สิงหาคม พ.ศ.2566
8 กันยายน 2566 459 ครั้ง

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อ 10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566รายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินดัชนีคุณภาพชายหาดท่องเที่ยวของชายหาดเจ้าหลาวและแหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี 
2. ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในหอยนางรมบริเวณแม่น้ำพังราด จังหวัดระยอง 
3. ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำทะเลและหอยนางรม บริเวณปากแม่น้ำท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี 
4. แพลงก์ตอนสัตว์ 
5. ผลกระทบจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำบริเวณหาดเจ้าหลาว 
6. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียบริเวณแม่น้ำพังราด จังหวัดระยอง 
7. เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ตอน เรื่องส่วนตัวของเชอร์ล็อก โฮล์มส์ 
8. อัตราการจับองค์ประกอบชนิด ขนาดสัตว์ที่จับได้จากเรืออวนลากคู่ในบริเวณช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
9. การวิเคราะห์ชนิดของขยะพลาสติกหน้าดินบริเวณปากแม่น้ำระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
10. ประเภทและปริมาณขยะทะเลบริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี ในฤดูแล้ง และฤดูฝน ปี พ.ศ.2558 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee