โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
20 มิถุนายน 2566 448 ครั้ง

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

กำหนดการลงทะเบียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
ระดับปริญญาตรี ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ
winkชั้นปีที่ 4 วันที่ 23-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
smileyชั้นปีที่ 3 วันที่ 26-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
winkชั้นปีที่ 2 วันที่ 27-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
smileyชั้นปีที่ 1 วันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี
วันที่ วันที่ 23-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ระบบเปิดเวลา วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11 มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128 


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนภชนก ไหมทอง โทร. 1610

 

เอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : Napachanok Maitong