โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)
22 มีนาคม 2566 406 ครั้ง

การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
เปิดให้ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 แล้ว วันนี้

เรียน Onsite  
27620064 Business Finance

เรียน Online 
AT
28012164 Plant Physiology
28034264 Modern Orchard Establishment and  Management

IT
29014064 Programming Fundamental I
29036364 Internet of Things Programming on Cloud Computing

BA - LBT - EBC
28220164 General Knowledge on Business
27435964 Business Plan Development
27543064 International Marketing
27510064 Principles of Marketing
27712064 Logistics and Supply Chain Management
27712164 Cross-Border Trade Management
28237864: English for Sustainable Tourism
27448364 English for Work-setting Standardized Tests

รายรายะเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ โทร.039-310000 ต่อ 2055

ผู้ส่งข่าวประกาศ : ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ โทร.2055

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun