โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

13 มีนาคม 2566 402 ครั้ง

คณะอัญมณี จัด Workshop ให้กับนักศึกษาจาก Tokyo University of Marine Science and Technology

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
จัด Workshop การทำเครื่องประดับ Minimal ให้กับนักศึกษาจาก
Tokyo University of Marine Science and Technology

          คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัด Workshop การทำเครื่องประดับแบบ Minimal ให้กับนักศึกษาจาก Tokyo University of Marine Science and Technology ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการ BUU-TUMSAT Tropical Ecological Camp ประจำปี 2566 ร่วมกับนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล โดยโครงการ BUU-TUMSAT ดังกล่าว เป็นโครงการภายใต้ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และ Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT)

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham