โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

13 มีนาคม 2566 409 ครั้ง

โครงการตลาดนัดหัดค้า ณ Gems square

โครงการตลาดนัดหัดค้า ณ Gems square

          กิจกรรมดี ๆ ของคณะอัญมณี จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนำสินค้ามาขายร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร, เครื่องดื่ม, ขนมขบเคี้ยว, เครื่องประดับ, อัญมณี, เสื้อผ้า และอื่นๆ อีกมากมายนอกจากจะมีอาหาร, เครื่องดื่ม และของใช้แล้ว ยังมีดนตรีสดจากพี่น้องชาวอัญมณีให้ฟังกันอีกด้วย พร้อมทั้งมีคาราโอเกะให้เลือกร้องกันได้อย่างเต็มที่ โดยโครงการนี้จัดทุก วันพฤหัสบดีตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham