โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
10 มีนาคม 2566 38 ครั้ง

กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ
smileyชั้นปีที่ 4 วันที่ 17-24 มีนาคม พ.ศ. 2566  ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
indecisionชั้นปีที่ 3 วันที่ 20-24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
smileyชั้นปีที่ 2 วันที่ 21-24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
smileyชั้นปีที่ 1 วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ระบบเปิดเวลา 08.30 น.


 

ผู้ประกาศข่าว : Napachanok Maitong