โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
8 มีนาคม 2566 71 ครั้ง

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2566
          งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565 (รวม) ดังเอกสารแนบ
ปฏิทินวันสอบปลายภาค เริ่มสอบวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566
          นิสิตสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ที่ ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
          อาจารย์สามารถตรวจสอบตารางคุมสอบได้ที่ ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Preyaporn Kunjit