โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดจองหอพัก นิสิตชั้นปี 1 (ปี 2566) รอบ TCAS 1
2 กุมภาพันธ์ 2566 154 ครั้ง

เปิดจองหอพัก นิสิตชั้นปี 1 (ปี 2566) รอบ TCAS 1

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เปิดให้จองหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2566สำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัสนิสิตขึ้นต้น 66) รอบ TCAS 1 : Portfolio
ในวันที่ 15 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โดยจองผ่านคิวอาร์โค้ดตามรูปหรือที่นี่ จองหอพัก Tcas1

สอบถามเพิ่มเติม

facebook : หอพักนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี หรือ
โทร 0-3931-0000 ต่อ 1720

ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางสาวอรวรรณ ขุนจิต

ผู้ประกาศข่าว : Arawan Khunjit