โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'66 รอบ 1 คณะวิทย์-ศิลป์
25 มกราคม 2566 202 ครั้ง

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'66 รอบ 1 คณะวิทย์-ศิลป์

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'66 รอบ 1 คณะวิทย์-ศิลป์
          งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพาขอประชาสัมพันธ์  รายละเอียดและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
          ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
          กระบวนการสัมภาษณ์ รอบ 1 (รอบ Portfolio ) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทำการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
          (1) ผู้มีสิทธิ์สอบจะได้รับการติดต่อจากสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ แจ้งขั้นตอนและรายละเอียดการสอบ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบทำการยืนยันว่าจะเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566
          (2) ผู้มีสิทธิ์สอบ SCAN QR เข้ากลุ่มไลน์ของแต่ละสาขา เพื่อใช้ติดต่อระหว่างการสอบสัมภาษณ์  

          (3) ผู้มีสิทธิ์สอบ รายงานตัว ณ ห้องรายงานตัวออนไลน์ ของแต่ละสาขาในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566  เวลา 08.30 – 09.00 น  
               สาขาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  
               สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
               สาขาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
               สาขาบริหารธุรกิจ
               สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  
               สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
          (4) เมื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารายงานตัวของแต่สาขา กรรมการปล่อยตัว จะตรวจสอบรายชื่อให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ - นามสกุล และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกำหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้าชัดเจน
          (5) เวลา 9.00 น. กรรมการปล่อยตัวชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ หลังจากนั้นจะให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์   ผู้ที่รอสอบสัมภาษณ์ ให้ Stand by เตรียมความพร้อมเพื่อรอสัมภาษณ์ ในห้องรายงานตัวออนไลน์ โดยกรรมการจะสอบสัมภาษณ์ คนละประมาณ 10-20 นาที
          (6) ผู้เข้าสอบตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์
          6.1 เตรียมสถานที่สำหรับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน
          6.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี)
          6.3 การแต่งกายเข้าสอบสัมภาษณ์ชุดสุภาพ เรียบร้อย
          (7) สอบถามรายละเอียดหรืออื่น ๆ
          สาขาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่         
          คุณทัตพล พุ่มดารา           0-86236-7592
          สาขาเทคโนโลยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล      
          คุณทัตพล พุ่มดารา           0-86236-7592
          สาขาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
          คุณทัตพล พุ่มดารา           0-86236-7592
          สาขาบริหารธุรกิจ     
          คุณสิรวิชญ์ มุสิกพงศ์         0-98749-8137 0-90392-5024
          สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน      
          คุณเพ็ญนภา ไกรฉวี           0-95742-4439
          สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ     
          คุณวลัยลักษณ์ ถึงคุณ        0-87665-4989

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีงานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon