โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS'66 รอบ 1
25 มกราคม 2566 769 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS'66 รอบ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS'66 รอบ 1
      มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS'66 รอบ 1 วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น เป็นต้นไป
- งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
- ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลยบูรพา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon