โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดจองหอพัก ภาคต้น 2566 สำหรับปี 2 ขึ้นไป
13 มกราคม 2566 41 ครั้ง

เปิดจองหอพัก ภาคต้น 2566 สำหรับปี 2 ขึ้นไป

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งกำหนดการจองและชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2566  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ดังนี้

1.จองหอพัก ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.- 10 ก.พ.2566 ได้ที่นี่ https://bit.ly/จองหอพักภาคต้น66
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
3.กำหนดการชำระเงิน วันที่ 1-10 มิถุนายน พ.ศ.2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  1720
facebook :หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต 

ผู้ประกาศข่าว : Arawan Khunjit