โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หลักสูตรอบรมระยะสั้น (BGL)
7 กันยายน 2565 52 ครั้ง

หลักสูตรอบรมระยะสั้น (BGL)

ห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบการอบรมระยะสั้น ในหัวข้อ

"การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์อัญมณีด้วยเครื่องมือพื้นฐาน"

ในหลักสูตรนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้น ได้แก่
1. เรียนรู้เรื่องเพชร การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพเพชร
2. เรียนรู้เรื่องพลอย และการตรวจสอบด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
3. ทำความรู้จักกับอัญมณีทางการค้าที่สำคัญ

ท่านจะได้รับความรู้ที่อัดเเน่นจัดเต็มภายใน 3 วัน

ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการอัญมณี
ชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

ได้เรียนรู้กับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านอัญมณีมากกว่า 10 ปี จากคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้ลงมือตรวจสอบอัญมณีด้วยเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ตรวจสอบอัญมณีภายนอกได้จริง

มีตัวอย่างอัญมณีทั้งเพชรและพลอยให้ได้ดูจริงกว่า 20 รายการ

และได้รับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการอบรม

สนใจลงทะเบียนด่วน ที่โทร 0853868595

รุ่นเปิดตัวนี้รับจำนวนจำกัดเพียง 5 ที่นั่งเท่านั้น

ด้วยค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ เพียง 15,000 บาท ต่อท่าน


สำหรับบุคคลทั่วไป องค์กร บริษัทที่ต้องการให้ห้องปฏิบัติการอัญมณีจัดอบรมให้ในหัวข้ออื่น ๆ สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะ

ผู้ประกาศข่าว : Hongrutai Homkhajorn