โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
7 กันยายน 2565 111 ครั้ง

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อ 10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565


รายละเอียดดังนี้
1. การประเมินความเสี่ยงชายฝั่งต่อระดับน้ำทะเลภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคต กรณีศึกษาบริเวณ  ชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน
2. คุณค่าทางอาหารและดัชนีย์ความสมบูรณ์ของหอยตลับขาว Meretrix casta (Gmelin, 1791)บริเวณชายฝั่งแหลมกลัด จังหวัดตราด
3. การลงเกาะของลูกหอยนางรมบนวัสดุล่อบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
4. ฮอปบิท = The Hopbit
5. การแปรผันความดันย่อยของคาร์บอนไดออกไซด์ (pCO)ในอ่าวไทยตอนใน
6.Love theory ทฤษฎีรักแบบไม่เป็นทางการที่มาจากประสบการณ์จริง
7. เคมีอินทรีย์
8. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
9. มีเงินเหลือเก็บไม่ยาก : สารพัดเทคนิคประหยัดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้มีเงินเหลือเก็บเป็นกอบเป็นกำ
10. Calculus for the managerial, life, and social sciences

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee