โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดช่วงสอบสอบเปิดให้บริการโซน Lวันที่ 8 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
8 สิงหาคม 2565 119 ครั้ง

ห้องสมุดช่วงสอบสอบเปิดให้บริการโซน Lวันที่ 8 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลาพื้นที่นั่งอ่านถึง 21.00 น. เริ่ม วันที่ 8 - 26 สิงหาคม 2565 
- พื้นที่นั่งอ่านตามอัธยาศัย โซน L ชั้น 1 เปิดให้บริการตั้งแต่ 16.30 น. - 21.00 น. 
***งดให้บริการ วันเสาร์- วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายละเอียดขั้นตอนการเข้าใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานห้องสมุด
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอภิเชษฐ์ ทองสุพรรณ์ โทร 4009

ผู้ประกาศข่าว : Apiches Thongsupun