โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ร่วมสนุกตอบคำถามฯ กับงานห้องสุมด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
5 สิงหาคม 2565 290 ครั้ง

ร่วมสนุกตอบคำถามฯ กับงานห้องสุมด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สรรหาสุดยอดนักอ่าน " The best reader of the month" เพียงท่านร่วมสนุกตอบคำถามแนะนำความรู้จากสื่อมัลติมีเดียของห้องสมุด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
ดูสื่อได้ที่ เว็บไซต์ งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 5-30 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ส่งคำตอบได้ Inbox เพจ  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011
 

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee