โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
4 สิงหาคม 2565 197 ครั้ง

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อ 10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565รายละเอียดดังนี้
1. การประเมินความเสี่บงชายฝั่งต่อระดับน้ำทะเลภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคต กรณีศึกษาบริเวณ  ชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน
2. คุณค่าทางอาหารและดัชนีย์ความสมบูรณ์ของหอยตลับขาว Meretrix casta (Gmelin, 1791)บริเวณชายฝั่งแหลมกลัด จังหวัดตราด
3. ความแปรปรวนของชั้นน้ำผสมและเทอร์โมไคลน์ในมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออก
4. การลงเกาะของลูกหอยนางรมบนวัสดุล่อบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
5. มหัศจรรย์ใต้ทะเล : รู้ลึกตำนานโบราณด้วยหลักการวิทยาศาสตร์
6. คิดแบบยิว ทำแบบญี่ปุ่น
7. ประวัติศาสตร์ยุโรป
8. เพอร์ซีย์ แจ็กสัน = Percy Jackson
9. วิชาชีวิต--ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน
10. การประเมินผลผลิตเบื้องต้นในอ่าวไทยโดยใช้การสำรวจระยะไกลสีของน้ำทะเล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee