โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาคม (ออนไลน์)
3 สิงหาคม 2565 267 ครั้ง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาคม (ออนไลน์)

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์
เฉลิมพระเกียรติสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
*****************************************************

ลงนามถวายพระพรเว็บไซต์จังหวัดจันทบุรี

*****************************************************


ขอบคุณภาพ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun