โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่1/2565
27 มิถุนายน 2565 308 ครั้ง

ห้องสมุดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่1/2565

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดให้บริการภาคเรียนที่1/2565 เต็มรูปแบบ!

ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปheart

ให้บริการ   วันจันทร์ - วันศุกร์                           Monday - Friday 
 เวลา          08.30 - 16.30 น.                      8.30 AM - 4.30 PM

**หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และนักขัตฤกษ์
(ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าใช้บริการ)


(อย่าลืมกดติดตาม กดไลท์ กดแชร์) แล้วคุณจะได้พบกับกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย..

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Facebook : ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310150, 039-310000 ต่อ 4009-4011
ผู้ส่งข่าว: นางสาวอมราภรณ์ พิมพ์เวียง โทร.4011 

ผู้ประกาศข่าว : Amaraporn Pimwiang