โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
1 มิถุนายน 2565 424 ครั้ง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun