โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
18 มีนาคม 2565 373 ครั้ง

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) และ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
           ตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป วันที่ 21-28 มีนาคม 2565 ระบบเปิดวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.
           ชั้นปีที่ 3 วันที่ 22-28 มีนาคม 2565 ระบบเปิดวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.
           ชั้นปีที่ 2 วันที่ 23-28 มีนาคม 2565 ระบบเปิดวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.
           ชั้นปีที่ 1 วันที่ 24-28 มีนาคม 2565 ระบบเปิดวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี
           วันที่ 21-28 มีนาคม 2565 ระบบเปิดวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.
สำหรับบุคคลภายนอก
           วันที่ 21-28 มีนาคม 2565 ระบบเปิดวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.
           ลงทะเบียนที่นี่ >>>ระบบรับข้อมูลการให้บริการขอลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก RE 22
***นิสิตต้องลงทะเบียนตามกำหนดเวลา หากเกินกำหนด จะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบฯ

หากพบปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียนออนไลน์ติดต่อ   งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11 มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนภชนก ไหมทอง โทร. 039-310000 ต่อ 1610

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun