โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWวันรายงานตัวและเข้าหอพัก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 จันทบุรี
4 มิถุนายน 2563 การศึกษา

วันรายงานตัวและเข้าหอพัก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 จันทบุรี

กำหนดวันรายงานตัวและขนย้ายสัมภาระเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วิทยาเขตจันทบุรี)

NEWกำหนดการเปิดหอพัก ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
2 มิถุนายน 2563 การศึกษา

กำหนดการเปิดหอพัก ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

การเลื่อนกำหนดการเปิดหอพักภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
28 พฤษภาคม 2563 รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒
28 พฤษภาคม 2563 การศึกษา

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒

รับสมัครอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา
1 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประสงค์รับสมัครอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัคร TCAS'63 รอบ 4 Admissions
1 พฤษภาคม 2563 การศึกษา

รับสมัคร TCAS'63 รอบ 4 Admissions

ระเบียบการรับเข้า TCAS รอบ 4 Admission ปีการศึกษา 2563

Buu-WiFi by True เปิดให้บริการแล้ว
1 พฤษภาคม 2563 ระบบเครือข่าย

Buu-WiFi by True เปิดให้บริการแล้ว

Buu-WiFi by True เปิดให้บริการแล้ว

การเชื่อมต่อมาภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วย VPN
17 เมษายน 2563 การศึกษา

การเชื่อมต่อมาภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วย VPN

การเชื่อมต่อมาภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วย VPN

แนะนำการทำงานร่วมกัน ด้วย Office 365
17 เมษายน 2563 การศึกษา

แนะนำการทำงานร่วมกัน ด้วย Office 365

แนะนำการทำงานร่วมกัน ด้วย Office 365

มาตรการและแนวปฏิบัติ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ม.บูรพา
24 มีนาคม 2563 การศึกษา

มาตรการและแนวปฏิบัติ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ม.บูรพา

มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน้า 1 จาก 4