โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWกำหนดการ กยศ. สำหรับนิสิตวิทยาเขตจันทบุรี
15 กรกฎาคม 2562 การศึกษา

กำหนดการ กยศ. สำหรับนิสิตวิทยาเขตจันทบุรี

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนิสิตวิทยาเขตจันทบุรี ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

NEWขอเชิญนิสิตหอพักทุกชั้นปี เข้าร่วม “โครงการการจัดการพลังงานฯ
15 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญนิสิตหอพักทุกชั้นปี เข้าร่วม “โครงการการจัดการพลังงานฯ

ขอเชิญนิสิตหอพักทุกชั้นปี เข้าร่วม “โครงการการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสาหรับนิสิต” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

NEWปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ม.บูรพา วข.จันทบุรี
11 กรกฎาคม 2562 ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ม.บูรพา วข.จันทบุรี

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ม.บูรพา วข.จันทบุรี

รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
9 กรกฎาคม 2562 การศึกษา

รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่

รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
8 กรกฎาคม 2562 การศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

นิสิตใหม่ เลือด เทา-ทอง เดินทางเข้ารายงานตัววันแรก
8 กรกฎาคม 2562 ภาพกิจกรรม

นิสิตใหม่ เลือด เทา-ทอง เดินทางเข้ารายงานตัววันแรก

นิสิตใหม่ เลือด เทา-ทอง เดินทางเข้ารายงานตัววันแรก

ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
6 กรกฎาคม 2562 ภาพกิจกรรม

ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐

ม.บูรพา วข.จันทบุรี ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นิสิตค้างส่งสื่อห้องสมุด จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ๑/๒๕๖๒ได้
5 กรกฎาคม 2562 การศึกษา

นิสิตค้างส่งสื่อห้องสมุด จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ๑/๒๕๖๒ได้

นิสิตค้างส่งสื่อห้องสมุด จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ กรุณาติดต่อฝ่ายห้องสมุด

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4 กรกฎาคม 2562 ภาพกิจกรรม

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีมุ่งหน้าสร้างเครือข่าย พัฒนาศักยภาพบุคลากร

การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
27 มิถุนายน 2562 การศึกษา

การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ประเภท ผู้กู้รายใหม่ และ

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
25 มิถุนายน 2562 การศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๑/๒๕๖๒
18 มิถุนายน 2562 การศึกษา

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๑/๒๕๖๒

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

หน้า 1 จาก 3