โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWสถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
5 สิงหาคม 2563 การศึกษา

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

NEWม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
5 สิงหาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

NEWม.บูรพา จันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
31 กรกฎาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓

NEWงดจอดรถทุกชนิด เพื่อปรับปรุงโรงยิมฯ ฝั่งอาคารที่พักบุคลากร
31 กรกฎาคม 2563 ข่าวประกาศ

งดจอดรถทุกชนิด เพื่อปรับปรุงโรงยิมฯ ฝั่งอาคารที่พักบุคลากร

งดจอดรถทุกชนิด เพื่อปรับปรุงโรงยิมฯ ฝั่งอาคารที่พักบุคลากร

NEWรายงานสมาชิกค้างส่งประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
30 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

รายงานสมาชิกค้างส่งประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานสมาชิกค้างส่งประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ นำคณาจารย์ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
29 กรกฎาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ นำคณาจารย์ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ประจำปี ๒๕๖๓

ขยายเวลา การขอรับเงินคืนส่วนต่างและส่วนลด ค่าบำรุงหอพัก
23 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

ขยายเวลา การขอรับเงินคืนส่วนต่างและส่วนลด ค่าบำรุงหอพัก

ขยายเวลา การขอรับเงินคืนส่วนต่างและส่วนลด ค่าบำรุงหอพัก

รับสมัครนิสิตเข้าขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
21 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

รับสมัครนิสิตเข้าขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รับสมัครนิสิตเข้าขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

แนะนำการใช้งาน Web OPAC เบื้องต้น
16 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

แนะนำการใช้งาน Web OPAC เบื้องต้น

แนะนำการใช้งาน Web OPAC เบื้องต้น

ม.บูรพา จันทบุรี จัดพิธีทำบุญต้อนรับเปิดเทอม
13 กรกฎาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี จัดพิธีทำบุญต้อนรับเปิดเทอม

ม.บูรพา จันทบุรี จัดพิธีทำบุญต้อนรับเปิดเทอม

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนิสิตที่เบิกค่าเล่าเรียนได้
8 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนิสิตที่เบิกค่าเล่าเรียนได้

ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา
8 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา

กำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา

หน้า 1 จาก 5