โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS'65  รอบ 3  :  Admissions
2 พฤษภาคม 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS'65 รอบ 3 : Admissions

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 3 โครงการ Admissions มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565 (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

แนะนำวิธีการจองหนังสือผ่าน WEBOPAC
27 เมษายน 2565 การศึกษา

แนะนำวิธีการจองหนังสือผ่าน WEBOPAC

แนะนำวิธีการจองหนังสือผ่าน WEBOPAC

SUMMER นี้ยืมได้ยาว ยืมได้นาน...
18 เมษายน 2565 ข่าวประกาศ

SUMMER นี้ยืมได้ยาว ยืมได้นาน...

SUMMER นี้ยืมได้ยาว ยืมได้นาน...

ผลิตภัณฑ์มาส์กหน้า ผลงานจากงานวิจัย และการจัดการเรียนการสอน
5 เมษายน 2565 ภาพกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์มาส์กหน้า ผลงานจากงานวิจัย และการจัดการเรียนการสอน

ผลิตภัณฑ์มาส์กหน้า ผลงานจากงานวิจัย และการจัดการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดีรางวัล นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๕
4 เมษายน 2565 ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีรางวัล นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีรางวัล นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๕

รับสมัครทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ ๑-๔ (แก้ไข)
23 มีนาคม 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ ๑-๔ (แก้ไข)

รับสมัครทุนหอพักมหาวิทยาลัย ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ ๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ม.บูรพา จันทบุรี
23 มีนาคม 2565 การศึกษา

กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ม.บูรพา จันทบุรี

กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
18 มีนาคม 2565 การศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

BUU มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักบริหารระดับสูง
17 มีนาคม 2565 ภาพกิจกรรม

BUU มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักบริหารระดับสูง

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง

พิธีรับมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตจันทบุรี
16 มีนาคม 2565 ภาพกิจกรรม

พิธีรับมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตจันทบุรี

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตจันทบุรี

ม.บูรพา จันทบุรี ลงพื้นที่สำรวจน้ำมัน บริเวณชายหาดแม่รำพึง
18 กุมภาพันธ์ 2565 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี ลงพื้นที่สำรวจน้ำมัน บริเวณชายหาดแม่รำพึง

คณาจารย์ และนักวิจัย ม.บูรพา จันทบุรี ลงพื้นที่สำรวจคราบน้ำมันจาก เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมัน บริเวณชายหาด แม่รำพึง จังหวัดระยอง

ขอเชิญร่วม รณรงค์ใช้จักรยานแทนรถ
18 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญร่วม รณรงค์ใช้จักรยานแทนรถ

ขอเชิญร่วม รณรงค์ใช้จักรยานแทนรถ

หน้า 2 จาก 15