โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รองอธิการบดีฯ ประชุมปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน วข.จันทบุรี
9 เมษายน 2564 ภาพกิจกรรม

รองอธิการบดีฯ ประชุมปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน วข.จันทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประชุมหารือปรับปรุงแก้ไขระบบเครือข่าย Internet ภายในวิทยาเขตจันทบุรี

รองอธิการบดีฯ ม.บูรพา สัมมนา การบริหารโครงการและการปฏิบัติโครงการ
8 เมษายน 2564 ภาพกิจกรรม

รองอธิการบดีฯ ม.บูรพา สัมมนา การบริหารโครงการและการปฏิบัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วม โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารโครงการ และการปฏิบัติโครงการ”

คณะผู้บริหาร ม.บูรพา จันทบุรี เตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน ๒๕๖๔
30 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหาร ม.บูรพา จันทบุรี เตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน ๒๕๖๔

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ม.บูรพา จันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผศ.ดร.วศิน คณบดีฯ ให้โอวาท สโมสรนิสิตคณะวิทย์-ศิลป์ฯ
26 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม

ผศ.ดร.วศิน คณบดีฯ ให้โอวาท สโมสรนิสิตคณะวิทย์-ศิลป์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มอบใบประกาศและมอบวาระสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.วศิน รองอธิการบดีฯ นำเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ
18 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม

ผศ.ดร.วศิน รองอธิการบดีฯ นำเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ๒๕๖๔-๒๕๖๘

ผศ.ดร.วศิน รองอธิการบดีฯ ร่วมพิธี วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑
17 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม

ผศ.ดร.วศิน รองอธิการบดีฯ ร่วมพิธี วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธี วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กับนวัตกรรมอาหารในอนาคต
15 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กับนวัตกรรมอาหารในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กับนวัตกรรมอาหารในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน เดินหน้าสร้าง Think Tank
12 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน เดินหน้าสร้าง Think Tank

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เดินหน้าสร้าง Think Tank และผลักดันความร่วมมือในการพัฒนา Gastronomy and tourism

นิสิตเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
8 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม

นิสิตเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

คณะเทคโนโลยีทางทะเล นำนิสิตเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

พิธีลงนาม MOU กับบริษัท สินวารีพัฒนา จำกัด
8 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม

พิธีลงนาม MOU กับบริษัท สินวารีพัฒนา จำกัด

บริษัท สินวารีพัฒนา จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับม.บูรพา

อธิการมหาวิทยาลัยบูรพา พบปะหารือเพื่อพัฒนาวิทยาเขตจันทบุรี
5 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม

อธิการมหาวิทยาลัยบูรพา พบปะหารือเพื่อพัฒนาวิทยาเขตจันทบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการมหาวิทยาลัยบูรพา พบปะหารือกับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและวิทยาเขต

รองอธิการบดีฯ เดินหน้าแผนเชื่อมโยงการค้าผลไม้ จีน-อินเดีย
5 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม

รองอธิการบดีฯ เดินหน้าแผนเชื่อมโยงการค้าผลไม้ จีน-อินเดีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี นำทีมประชุม เดินหน้าแผนเชื่อมโยงการค้าผลไม้ จีน-อินเดีย

หน้า 5 จาก 10