โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด ปี ๒๕๖๔
14 มิถุนายน 2564 ข่าวประกาศ

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด ปี ๒๕๖๔

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด ปี ๒๕๖๔

NEWTCAS'64 รอบที่ 5 รับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2) 12-19 มิ.ย.64
11 มิถุนายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 รอบที่ 5 รับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2) 12-19 มิ.ย.64

TCAS'64 รอบที่ 5 รับตรงทั่วประเทศครั้งที่ 2 โครงการรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

NEWTCAS'64 รอบ 5  โครงการขยายโอกาสฯ (ครั้งที่ 4) 12-19 มิ.ย.64
11 มิถุนายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 รอบ 5 โครงการขยายโอกาสฯ (ครั้งที่ 4) 12-19 มิ.ย.64

TCAS'64 รอบ 5 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 4)

NEWขอแสดงความยินดี รางวัลรัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
9 มิถุนายน 2564 ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี รางวัลรัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดีได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สาขาคนดีศรีบูรพา

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน ภาคต้น 2564
7 มิถุนายน 2564 การศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน ภาคต้น 2564

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
4 มิถุนายน 2564 ภาพกิจกรรม

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โครงการการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

รับสมัครนิสิต TCAS'64 รอบ 4 รับตรงอิสระ โครงการรับตรงทั่วประเทศ
2 มิถุนายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครนิสิต TCAS'64 รอบ 4 รับตรงอิสระ โครงการรับตรงทั่วประเทศ

รับสมัครนิสิต TCAS'64 รอบ 4 รับตรงอิสระ โครงการรับตรงทั่วประเทศ

รับสมัครนิสิต TCAS'64 รอบ 4 รับตรงอิสระ โครงการขยายโอกาสฯ (ครั้งที่ 3)
2 มิถุนายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครนิสิต TCAS'64 รอบ 4 รับตรงอิสระ โครงการขยายโอกาสฯ (ครั้งที่ 3)

การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ

จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดที่เสื่อมสภาพ ๗๕ รายการ
2 มิถุนายน 2564 จัดซื้อ/จัดจ้าง/จำหน่ายครุภัณฑ์

จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดที่เสื่อมสภาพ ๗๕ รายการ

ด้วยคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ

โครงการ U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK)
1 มิถุนายน 2564 ภาพกิจกรรม

โครงการ U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK)

โครงการ U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK)

ขอเชิญถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
1 มิถุนายน 2564 ข่าวประกาศ

ขอเชิญถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทุนหอพักฟรี ๑ ปีการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ๒๕๖๔
31 พฤษภาคม 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

ทุนหอพักฟรี ๑ ปีการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ๒๕๖๔

ทุนหอพักฟรี ๑ ปีการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ๒๕๖๔

หน้า 1 จาก 13