โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1
26 มกราคม 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2565

NEWตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 สอบวันที่ 5-13 ก.พ.65
26 มกราคม 2565 การศึกษา

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 สอบวันที่ 5-13 ก.พ.65

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รวม)

การสืบค้นฐานข้อมูล วารสารวิทยาศาสตร์ฯ
20 มกราคม 2565 การศึกษา

การสืบค้นฐานข้อมูล วารสารวิทยาศาสตร์ฯ

การสืบค้นฐานข้อมูล SpringerLink ฐานข้อมูลวารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การบริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจห้องสมุด
19 มกราคม 2565 การศึกษา

การบริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจห้องสมุด

การบริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
19 มกราคม 2565 การศึกษา

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) (นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. 2544)

การขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปี 2564
11 มกราคม 2565 การศึกษา

การขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปี 2564

การขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปี 2564

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
11 มกราคม 2565 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปสถิติการใช้บริการต่างๆของงานห้องสมุดเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
11 มกราคม 2565 การศึกษา

สรุปสถิติการใช้บริการต่างๆของงานห้องสมุดเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปสถิติการใช้บริการต่างๆของงานห้องสมุดเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ม.บูรพา จันทบุรี ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
7 มกราคม 2565 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำทีมผู้บริหารต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย

ผู้นำ...สานพลังบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก WE ARE BURAPHA
4 มกราคม 2565 ภาพกิจกรรม

ผู้นำ...สานพลังบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก WE ARE BURAPHA

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร "ผู้นำสานพลังบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก WE ARE BURAPHA"

ม.บูรพา จันทบุรี พร้อมลุยปีที่ ๒ จันทบุรีโมเดล
30 ธันวาคม 2564 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี พร้อมลุยปีที่ ๒ จันทบุรีโมเดล

ม.บูรพา จันทบุรี เสริมภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน พร้อมลุยปีที่ ๒ จันทบุรีโมเดล

ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องศึกษา (กลุ่ม-เดี่ยว)
27 ธันวาคม 2564 การศึกษา

ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องศึกษา (กลุ่ม-เดี่ยว)

ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องศึกษา (กลุ่ม-เดี่ยว)

หน้า 1 จาก 13