โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ทัพนักกีฬาชาว เทา-ทอง  ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 3 วิทยาเขต
13 มกราคม 2566 ภาพกิจกรรม

ทัพนักกีฬาชาว เทา-ทอง ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 3 วิทยาเขต

ทัพนักกีฬาชาว เทา-ทอง ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 3 วิทยาเขต

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
9 มกราคม 2566 การศึกษา

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ของงานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566
9 มกราคม 2566 ประกาศ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566

แนะนำหนังสือใหม่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
9 มกราคม 2566 ประกาศ

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการงานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดีประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
27 ธันวาคม 2565 ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.เบ็ญจมาศ

หน้า 1 จาก 12