โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWห้องสมุดช่วงสอบสอบเปิดให้บริการโซน Lวันที่ 8 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
8 สิงหาคม 2565 การศึกษา

ห้องสมุดช่วงสอบสอบเปิดให้บริการโซน Lวันที่ 8 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ห้องสมุดช่วงสอบสอบเปิดให้บริการโซน Lวันที่ 8 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ร่วมสนุกตอบคำถามฯ กับงานห้องสุมด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
5 สิงหาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ร่วมสนุกตอบคำถามฯ กับงานห้องสุมด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ร่วมสนุกตอบคำถามแนะนำความรู้จากสื่อมัลติมีเดียของห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
4 สิงหาคม 2565 การศึกษา

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาคม (ออนไลน์)
3 สิงหาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาคม (ออนไลน์)

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาคม (ออนไลน์)

ผศ.ดร.วศิน ติดตามความก้าวหน้า งานปรับปรุงหอประชุมธำรง บัวศรี
2 สิงหาคม 2565 ภาพกิจกรรม

ผศ.ดร.วศิน ติดตามความก้าวหน้า งานปรับปรุงหอประชุมธำรง บัวศรี

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ประธานกรรมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ติดตามความก้าวหน้า งานปรับปรุงอาคารหอประชุมธำรง บัวศรี

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
2 สิงหาคม 2565 ข่าวประกาศ

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

ยกทัพจันทบุรีโมเดลเสวนา การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ฯ
1 สิงหาคม 2565 ภาพกิจกรรม

ยกทัพจันทบุรีโมเดลเสวนา การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ฯ

การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของโครงการเศรษฐกิจฐานราก : จังหวัดโมเดล (Product Design & Produce Development)

การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ภาคฤดูร้อน 2564
1 สิงหาคม 2565 ข่าวประกาศ

การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ภาคฤดูร้อน 2564

การขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลรางวัล  WHO WILL BE THE BEST READER OF THE MONTH!
29 กรกฎาคม 2565 ข่าวประกาศ

ประกาศผลรางวัล WHO WILL BE THE BEST READER OF THE MONTH!

ประกาศผลรางวัล WHO WILL BE THE BEST READER OF THE MONTH!

พี่น้องชาวบูรพา จันทบุรี ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา
27 กรกฎาคม 2565 ภาพกิจกรรม

พี่น้องชาวบูรพา จันทบุรี ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา

พี่น้องชาวบูรพา จันทบุรี ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวัน ๘ กรกฎ วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา

หน้า 1 จาก 14