โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2566 (บุตรตามสิทธิ์)
27 มีนาคม 2566 การศึกษา

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2566 (บุตรตามสิทธิ์)

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2566 (บุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ )

วิธีการดูกำหนดส่งคืนหนังสือและสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง
14 มีนาคม 2566 การศึกษา

วิธีการดูกำหนดส่งคืนหนังสือและสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง

วิธีการดูกำหนดส่งคืนหนังสือและสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง

การขอใช้บริการยืมหนังสือ/วิทยานิพนธ์ (E-Form)
14 มีนาคม 2566 การศึกษา

การขอใช้บริการยืมหนังสือ/วิทยานิพนธ์ (E-Form)

การขอใช้บริการยืมหนังสือ/วิทยานิพนธ์ ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (E-Form)

กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
10 มีนาคม 2566 ประกาศ

กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
8 มีนาคม 2566 การศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

สมาชิกค้างส่งสื่อห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
3 มีนาคม 2566 การศึกษา

สมาชิกค้างส่งสื่อห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สมาชิกค้างส่งสื่อห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการช่วงก่อนสอบและช่วงสอบปลายภาค
20 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการช่วงก่อนสอบและช่วงสอบปลายภาค

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการช่วงก่อนสอบและช่วงสอบปลายภาค

ห้องสมุดรับบริการตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
8 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ

ห้องสมุดรับบริการตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

ห้องสมุดรับบริการตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ทัพนักกีฬาชาว เทา-ทอง  ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 3 วิทยาเขต
13 มกราคม 2566 ภาพกิจกรรม

ทัพนักกีฬาชาว เทา-ทอง ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 3 วิทยาเขต

ทัพนักกีฬาชาว เทา-ทอง ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 3 วิทยาเขต

หน้า 1 จาก 10