โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

งาน FADJEW ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Legacy of the Gods”
6 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

งาน FADJEW ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Legacy of the Gods”

นิสิตสาขาบริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับคณะอัญมณี จัดงานกิจกรรมแสดงชิ้น งานเครื่องประดับประกอบแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด “Legacy of the Gods” ภายในงาน FADJEW ครั้งที่ 4

โครงการ “การตลาดดิจิทัล ทักษะสำหรับนักขายยุคใหม่”
5 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

โครงการ “การตลาดดิจิทัล ทักษะสำหรับนักขายยุคใหม่”

คณะอัญมณีจัดโครงการ “การตลาดดิจิทัล ทักษะสำหรับนักขายยุคใหม่” ประจำปีการศึกษา 2563

งานกิจการนิสิต จัดอบรม“เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน”
5 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

งานกิจการนิสิต จัดอบรม“เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน”

งานกิจการนิสิต จัดบรรยายเตรียมความพร้อม “เขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” ให้นิสิต ม.บูรพา จันทบุรี

ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
5 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ดร.วศิน ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุด ม.บูรพา
3 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ดร.วศิน ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุด ม.บูรพา

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุด ม.บูรพา

งาน JAB ครั้งที่ 6 (Jewelry design at Burapha university)
29 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพกิจกรรม

งาน JAB ครั้งที่ 6 (Jewelry design at Burapha university)

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับคณะอัญมณี จัดโครงการนำเสนอผลงานของนิสิตภายใต้ชื่อ JAB (Jewelry design at Burapha university) ครั้งที่ 6

คณะอัญมณีจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
27 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพกิจกรรม

คณะอัญมณีจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

คณะอัญมณีจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ใน “โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม”ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

โครงการอบรมความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี คณะอัญมณีฯ
27 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี คณะอัญมณีฯ

คณะอัญมณี จัดโครงการอบรมความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี คณะอัญมณี แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ นิสิต และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

งานแสดงผลงาน ณ งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 65
25 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพกิจกรรม

งานแสดงผลงาน ณ งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 65

คณะอัญมณี จัดแสดงผลงาน ณ งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 65

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในคณะอัญมณี
23 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพกิจกรรม

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในคณะอัญมณี

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในคณะอัญมณี

ประชุมลงพื้นที่กับทีมงาน Betagro group และ Bangkok Airways
21 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพกิจกรรม

ประชุมลงพื้นที่กับทีมงาน Betagro group และ Bangkok Airways

คณะอัญมณีร่วมทีมกับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว ร่วมประชุมและลงพื้นที่ชุมชนกับทีมงานจาก Betagro group และบริษัท Bangkok Airways

หน้า 4 จาก 10