โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การจัดการสอนและการเรียนรู้ด้วย Google Classroom
14 เมษายน 2563 การศึกษา

การจัดการสอนและการเรียนรู้ด้วย Google Classroom

การจัดการสอนและการเรียนรู้ด้วย Google Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams
13 เมษายน 2563 การศึกษา

การจัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams

วิดีโอสาธิต “การจัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams”

หลักสูตร “Work from Home ด้วย Microsoft Teams”
13 เมษายน 2563 ระบบเครือข่าย

หลักสูตร “Work from Home ด้วย Microsoft Teams”

วิดีโอการสอนโครงการอบรม หลักสูตร “Work from Home ด้วย Microsoft Teams”

ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ ( BUU LMS )
13 เมษายน 2563 การศึกษา

ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ ( BUU LMS )

ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System: LMS)

แบบสำรวจที่พักและสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
27 มีนาคม 2563 ข่าวประกาศ

แบบสำรวจที่พักและสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

แบบสำรวจที่พักและสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2563 | Student status survey during the COVID-19 “Stay-at-Home Period” on 27 March - 2 April 2020

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท มิกิ ไซมีชฯ
17 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท มิกิ ไซมีชฯ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

Good Bye Senior Faculty of Gems ประจำปีการศึกษา 2562
15 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

Good Bye Senior Faculty of Gems ประจำปีการศึกษา 2562

สโมสรนิสิตคณะอัญมณีจัดโครงการ“Good Bye Senior Faculty of Gems” ประจำปีการศึกษา 2562

คณะอัญมณีจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิต ปีการศึกษา 2562
15 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

คณะอัญมณีจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิต ปีการศึกษา 2562

คณะอัญมณีจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค.63 เพื่อให้นิสิตทราบแนวทางการสมัครงาน และทราบแนวทางการทำงานด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

นานา ทัศนะ กับโน้ตอุดม แต้พานิช @ม.บูรพา จันทบุรี
13 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

นานา ทัศนะ กับโน้ตอุดม แต้พานิช @ม.บูรพา จันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการ “นานา ทัศนะกับโน้ต อุดม แต้พานิช”

ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธีและสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี
10 มีนาคม 2563 การศึกษา

ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธีและสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี

ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธีและสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี

โครงการ Once English Can Change Your Life
7 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

โครงการ Once English Can Change Your Life

โครงการ Once English Can Change Your Life

หน้า 3 จาก 10