โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี ๒๕๖๒ (รอบ ๒)
31 ตุลาคม 2562 การศึกษา

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

ขอติดตามสมาชิกค้างส่ง หนังสือ/สื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒
22 ตุลาคม 2562 การศึกษา

ขอติดตามสมาชิกค้างส่ง หนังสือ/สื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒

ขอติดตามสมาชิกค้างส่งวัสดุสารสนเทศ(หนังสือ/สื่อโสตฯ) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการ ช่วงสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๒
22 ตุลาคม 2562 การศึกษา

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการ ช่วงสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๒

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการ ในช่วงสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
9 ตุลาคม 2562 การศึกษา

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางสอบปลายภาค  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปริญญาตรีและปริญญาโท
8 ตุลาคม 2562 การศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปริญญาตรีและปริญญาโท

ประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ดร.สุรินทร์ อินทะยศ รับเกียรติเข้าร่วมประชุมวิชาการธรณีไทย ๒๕๖๒
18 กันยายน 2562 ภาพกิจกรรม

ดร.สุรินทร์ อินทะยศ รับเกียรติเข้าร่วมประชุมวิชาการธรณีไทย ๒๕๖๒

ดร.สุรินทร์ อินทะยศ รับเกียรติเข้าร่วมประชุมวิชาการธรณีไทย ๒๕๖๒

กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต ที่ประสบความเดือดร้อน
17 กันยายน 2562 การศึกษา

กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต ที่ประสบความเดือดร้อน

กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต

โครงการอบรมทำเว็บไซต์เพื่อการค้า Online
6 กันยายน 2562 ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมทำเว็บไซต์เพื่อการค้า Online

โครงการอบรมทำเว็บไซต์เพื่อการค้า Online

การประชุมวางแผนงานยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
4 กันยายน 2562 ภาพกิจกรรม

การประชุมวางแผนงานยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดจันทบุรี

การประชุม คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี “วางแผนงานยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดจันทบุรี”

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคนเก่ง ในหน่วยวิจัยฯของเรา (IIJMAT)
3 กันยายน 2562 ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคนเก่ง ในหน่วยวิจัยฯของเรา (IIJMAT)

หน่วยวิจัยบูรณาการ นวัตกรรมวัสดุเครื่องประดับ (IIJMAT) ขอแสดงความยินดีกับดร.สุรินทร์ อินทะยศ, ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา, ดร.นันทรัตน์ บุนนาค

ทีม Lord of the GEMS คว้ารางวัล การประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์
2 กันยายน 2562 ภาพกิจกรรม

ทีม Lord of the GEMS คว้ารางวัล การประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์

ทีม “Lord of the GEMS” นิสิต คณะอัญมณี ม.บูรพา วข.จันทบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ รับรางวัลโครงการพัฒนาจังหวัดฯ
29 สิงหาคม 2562 ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ รับรางวัลโครงการพัฒนาจังหวัดฯ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรินทร์ อินทะยศ , ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา และ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค ที่ได้รับรางวัลประกวดข้อเสนอโครงการ/ผลงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้โครงการ “พัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี”

หน้า 2 จาก 6