โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ป.ตรี (ครั้งที่ ๑)
15 กันยายน 2563 การศึกษา

รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ป.ตรี (ครั้งที่ ๑)

สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ทุน ม.บูรพา บางแสน)

สภามหาวิทยาลัยบูรพา ประธานเปิดห้องปฏิบัติการฯ (IIJMAT)
11 กันยายน 2563 ภาพกิจกรรม

สภามหาวิทยาลัยบูรพา ประธานเปิดห้องปฏิบัติการฯ (IIJMAT)

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีตัดริบบิ้น เปิดห้องปฏิบัติการเจียระไนและออกแบบอัญมณี (Lapidary House) และห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยบูรณาการนวัตกรรมวัสดุเครื่องประดับ ( II

คณะอัญมณีเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาฯ
11 กันยายน 2563 ภาพกิจกรรม

คณะอัญมณีเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาฯ

คณะอัญมณีเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
10 กันยายน 2563 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
10 กันยายน 2563 การศึกษา

หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สถิติการใช้บริการต่างๆของห้องสมุดเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
10 กันยายน 2563 การศึกษา

สถิติการใช้บริการต่างๆของห้องสมุดเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สถิติการใช้บริการต่างๆของห้องสมุดเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สภามหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม ม.บูรพา จันทบุรี
20 สิงหาคม 2563 ภาพกิจกรรม

สภามหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม ม.บูรพา จันทบุรี

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม ม.บูรพา จันทบุรี

สภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมคณะอัญมณีและห้องปฏิบัติการฯ
18 สิงหาคม 2563 ภาพกิจกรรม

สภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมคณะอัญมณีและห้องปฏิบัติการฯ

สภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมภายในคณะอัญมณี พร้อมดูสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และห้องปฏิบัติการภายในคณะฯ

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม
13 สิงหาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
13 สิงหาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมเสวนา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
6 สิงหาคม 2563 ภาพกิจกรรม

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมเสวนา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมเสวนา กิจกรรม Highlight Stage ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

หน้า 1 จาก 11