โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWการแต่งกายของบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒๕๖๐
24 พฤษภาคม 2562 ศิษย์เก่า

การแต่งกายของบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒๕๖๐

การแต่งกายของบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

NEWผลการคัดเลือกอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
23 พฤษภาคม 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ผลการคัดเลือกอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะอัญมณี ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑-๒๕๖๒ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ Ph.D. (Natural Science) หรือปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

NEWTCAS รอบ ๕ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๓
22 พฤษภาคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบ ๕ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๓

TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ 3

NEWตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แก้ไข ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๒
21 พฤษภาคม 2562 การศึกษา

ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แก้ไข ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๒

ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 แก้ไข ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

กำหนดการเปิดภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
10 พฤษภาคม 2562 การศึกษา

กำหนดการเปิดภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการเปิดภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ม.บูรพา วข.จันทบุรี ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
6 พฤษภาคม 2562 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา วข.จันทบุรี ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ม.บูรพา วข.จันทบุรี ร่วม กิจกรรมในช่วง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒
3 พฤษภาคม 2562 การศึกษา

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
3 พฤษภาคม 2562 การศึกษา

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒
3 พฤษภาคม 2562 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
3 พฤษภาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
1 พฤษภาคม 2562 การศึกษา

รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  สาขาวิชาการตลาด
25 เมษายน 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด

หน้า 1 จาก 4