โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWกำหนดการขอกู้ยืม กยศ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี
27 พฤษภาคม 2565 ข่าวประกาศ

กำหนดการขอกู้ยืม กยศ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี

กำหนดการขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี

NEWกำหนดการขอกู้ยืมเงิน กยศ.ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑)
27 พฤษภาคม 2565 ข่าวประกาศ

กำหนดการขอกู้ยืมเงิน กยศ.ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑)

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑)

NEWรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ
25 พฤษภาคม 2565 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เลขที่ตำแหน่ง ๓๑๙-๒๕๔๘ สังกัดสำนักงานการศึกษา วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้า

กำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
20 พฤษภาคม 2565 ข่าวประกาศ

กำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

กำหนดการเปิดหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เปิดหอพักนิสิต วันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30-16.30 น.

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมสัญจร
12 พฤษภาคม 2565 ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมสัญจร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมสัญจร

ผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
9 พฤษภาคม 2565 จัดซื้อ/จัดจ้าง/จำหน่ายครุภัณฑ์

ผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

ผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
6 พฤษภาคม 2565 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

สถิติการใช้บริการต่างๆของงานห้องสมุด เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
6 พฤษภาคม 2565 การศึกษา

สถิติการใช้บริการต่างๆของงานห้องสมุด เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สถิติการใช้บริการต่างๆของงานห้องสมุด เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าชิง 8 “THE Award Asia 2022”
6 พฤษภาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าชิง 8 “THE Award Asia 2022”

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าชิง 8 มหาวิทยาลัยสุดยอดของเอเชีย “THE Award Asia 2022”

หน้า 1 จาก 14