โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

TCAS'64 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
15 ธันวาคม 2563 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564

TCAS'64 โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
15 ธันวาคม 2563 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564

TCAS'64 โครงการเพชรตะวันออก ม.บูรพา จันทบุรี
15 ธันวาคม 2563 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 โครงการเพชรตะวันออก ม.บูรพา จันทบุรี

โครงการเพชรตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS'64 โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
14 ธันวาคม 2563 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564

TCAS'64 โครงการ สอวน. ม.บูรพา จันทบุรี
14 ธันวาคม 2563 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 โครงการ สอวน. ม.บูรพา จันทบุรี

โครงการการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์  ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และการรับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ  ม

TCAS'64 โครงการข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
14 ธันวาคม 2563 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 โครงการข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

TCAS'64 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 1)
9 ธันวาคม 2563 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 1)

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓
18 พฤศจิกายน 2563 ภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

วิทยาเขตจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา
18 พฤศจิกายน 2563 ภาพกิจกรรม

วิทยาเขตจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

๓ มหาวิทยาลัย รวมใจท้องถิ่น พัฒนาสวนพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน
18 พฤศจิกายน 2563 ภาพกิจกรรม

๓ มหาวิทยาลัย รวมใจท้องถิ่น พัฒนาสวนพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน

โครงการ ๓ มหาวิทยาลัย รวมใจท้องถิ่น พัฒนาสวนพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน

ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์
30 ตุลาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์

ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์

สาขาบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “รวมพลคนประกอบการ BA”
29 ตุลาคม 2563 ภาพกิจกรรม

สาขาบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “รวมพลคนประกอบการ BA”

สาขาบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “รวมพลคนประกอบการ BA”

หน้า 2 จาก 13