โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ดร.วศิน ให้สัมภาษณ์การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งกักเก็บก๊าซฯ
3 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ดร.วศิน ให้สัมภาษณ์การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งกักเก็บก๊าซฯ

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ให้สัมภาษณ์ข้อคิดเห็น (ร่าง) มาตรการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพ ของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ดร.วศิน ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุด ม.บูรพา
3 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ดร.วศิน ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุด ม.บูรพา

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุด ม.บูรพา

งาน แข่งขันว่าวการกุศล ครั้งที่ ๒
1 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

งาน แข่งขันว่าวการกุศล ครั้งที่ ๒

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดงาน แข่งขันว่าวการกุศล ครั้งที่ ๒

โครงการอบรมความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี คณะอัญมณีฯ
27 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี คณะอัญมณีฯ

คณะอัญมณี จัดโครงการอบรมความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี คณะอัญมณี แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ นิสิต และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ชมรมดนตรี ม.บูรพา จันทบุรี  ในงาน LEGACY STAFF OUTING 2020
23 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพกิจกรรม

ชมรมดนตรี ม.บูรพา จันทบุรี ในงาน LEGACY STAFF OUTING 2020

ชมรมดนตรี ม.บูรพา จันทบุรี รับเชิญออกงาน LEGACY STAFF OUTING 2020

พิธีลงนาม MOU ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด
7 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพกิจกรรม

พิธีลงนาม MOU ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
29 มกราคม 2563 ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

โครงการแบ่งปันจักรยานเพื่อพี่น้องหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 มกราคม 2563 ภาพกิจกรรม

โครงการแบ่งปันจักรยานเพื่อพี่น้องหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

งานกิจการนิสิต ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการแบ่งปันจักรยานเพื่อพี่น้องหอพักนิสิต

คณาจารย์ และบุคลากร ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธี วันยุทธหัตถี
18 มกราคม 2563 ภาพกิจกรรม

คณาจารย์ และบุคลากร ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธี วันยุทธหัตถี

คณาจารย์ และบุคลากร ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธี วันยุทธหัตถี

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2563 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ
9 มกราคม 2563 ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หน้า 3 จาก 8