โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563
1 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางสอน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 และกำหนดการลงทะเบียนเรียน

NEWการขอรับเงินคืน สำหรับนิสิตปี 1 กรณีมหาวิทยาลัยลด 10%
30 มิถุนายน 2563 การศึกษา

การขอรับเงินคืน สำหรับนิสิตปี 1 กรณีมหาวิทยาลัยลด 10%

การขอรับเงินคืน กรณีมหาวิทยาลัยลด 10% สำหรับนิสิตปี 1

NEWกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ONLINE)
29 มิถุนายน 2563 การศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ONLINE)

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ONLINE)

ขอเชิญชวนคน ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมโหลดแอป หมอชนะ
17 มิถุนายน 2563 ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนคน ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมโหลดแอป หมอชนะ

ขอเชิญชวนคนม.บูรพา จันทบุรี ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
11 มิถุนายน 2563 การศึกษา

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนป้องกันและจัดการอัคคีภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี
10 มิถุนายน 2563 ข่าวประกาศ

แผนป้องกันและจัดการอัคคีภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี

แผนป้องกันและจัดการอัคคีภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖

รับสมัครอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา
1 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประสงค์รับสมัครอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา

Buu-WiFi by True เปิดให้บริการแล้ว
1 พฤษภาคม 2563 ระบบเครือข่าย

Buu-WiFi by True เปิดให้บริการแล้ว

Buu-WiFi by True เปิดให้บริการแล้ว

การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์
24 เมษายน 2563 การศึกษา

การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์

ม.บูรพา จันท์ ให้การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุมิตร คุณเจตน์
21 เมษายน 2563 ข่าวประกาศ

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุมิตร คุณเจตน์

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุมิตร คุณเจตน์

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล
21 เมษายน 2563 ข่าวประกาศ

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา
21 เมษายน 2563 ข่าวประกาศ

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา

หน้า 1 จาก 9