โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWการขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ๒๕๖๓ (หอพักนิสิต)
20 มกราคม 2564 การศึกษา

การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ๒๕๖๓ (หอพักนิสิต)

การขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์
12 มกราคม 2564 การศึกษา

การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์

การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับทุน ส่งเสริม ฯ (ทุนบางแสนครั้งที่ ๒)  ๒๕๖๓
11 มกราคม 2564 การศึกษา

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับทุน ส่งเสริม ฯ (ทุนบางแสนครั้งที่ ๒) ๒๕๖๓

การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ทุนบางแสนครั้งที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “ครูดีศรีจันทบูร” ประจำปี ๒๕๖๓
8 มกราคม 2564 ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “ครูดีศรีจันทบูร” ประจำปี ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ได้รับรางวัล “ครูดีศรีจันทบูร” ประจำปี ๒๕๖๓

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ
7 มกราคม 2564 การศึกษา

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ

ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 15 งดจัดการเรียนในชั้นเรียน
30 ธันวาคม 2563 การศึกษา

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 15 งดจัดการเรียนในชั้นเรียน

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 15 งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

3 ขั้นตอน ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ม.บูรพาจันทบุรีต้องรอด
25 ธันวาคม 2563 ข่าวประกาศ

3 ขั้นตอน ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ม.บูรพาจันทบุรีต้องรอด

✌️❤️ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก อดทนอีกนิด เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี❤️✌️

ม.บูรพาจันทบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
24 ธันวาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพาจันทบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

กระทรวงยุติธรรมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา  จัดการตรวจประเมินผลโภชนาการอาหารสำหรับผู้ต้องขัง
24 ธันวาคม 2563 ภาพกิจกรรม

กระทรวงยุติธรรมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดการตรวจประเมินผลโภชนาการอาหารสำหรับผู้ต้องขัง

กระทรวงยุติธรรมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินผลโภชนาการอาหารสำหรับผู้ต้องขัง

TCAS'64 โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”
17 ธันวาคม 2563 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”

โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564

TCAS'64 โครงการ เด็กดีมีที่เรียน ม.บูรพา จันทบุรี
17 ธันวาคม 2563 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 โครงการ เด็กดีมีที่เรียน ม.บูรพา จันทบุรี

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564

ห้องสมุด ม.บูรพา จันทบุรี จัดอบรมการใช้ EndNote X8
17 ธันวาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ห้องสมุด ม.บูรพา จันทบุรี จัดอบรมการใช้ EndNote X8

ห้องสมุด ม.บูรพา จันทบุรี จัดอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8

หน้า 1 จาก 13