โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
9 ธันวาคม 2562 การศึกษา

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

NEW๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
9 ธันวาคม 2562 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

NEWสถิติการให้บริการห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
6 ธันวาคม 2562 การศึกษา

สถิติการให้บริการห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

NEWกิจกรรม ส่งเสริมการสอบใบอนุญาต ตัวแทนประกันชีวิต
6 ธันวาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

กิจกรรม ส่งเสริมการสอบใบอนุญาต ตัวแทนประกันชีวิต

กิจกรรม ส่งเสริมการสอบใบอนุญาตการเป็นนายหน้าและตัวแทนประกันชีวิต

NEWกิจกรรมส่งเสริมการสอบใบอนุญาต ตัวแทนประกันวินาศภัย
6 ธันวาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

กิจกรรมส่งเสริมการสอบใบอนุญาต ตัวแทนประกันวินาศภัย

ครงการส่งเสริมการมีใบประกอบวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กิจกรรม ส่งเสริมการสอบใบอนุญาตการเป็นนายหน้าและตัวแทนประกันวินาศภัย

NEWรับสมัครการเรียนขับรถยนต์และการสอบใบอนุญาตการขับขี่รถยนต์
6 ธันวาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

รับสมัครการเรียนขับรถยนต์และการสอบใบอนุญาตการขับขี่รถยนต์

โครงการส่งเสริมการมีใบประกอบวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กิจกรรม การเรียนขับรถยนต์และการสอบใบอนุญาตการขับขี่รถยนต์

NEWการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS'63 รอบ 1 : Portfolio
6 ธันวาคม 2562 การศึกษา

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS'63 รอบ 1 : Portfolio

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา 2563 รอบ 1 : Portfolio

NEWขอติดตามสมาชิกค้างส่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
4 ธันวาคม 2562 การศึกษา

ขอติดตามสมาชิกค้างส่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอติดตามสมาชิกค้างส่งวัสดุสารสนเทศ(หนังสือ/สื่อโสตฯ) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (แก้ไข 6/12/62)
2 ธันวาคม 2562 การศึกษา

ตารางสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (แก้ไข 6/12/62)

ตารางสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
29 พฤศจิกายน 2562 การศึกษา

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ประธานประชุมการจัดงานแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ย
28 พฤศจิกายน 2562 ภาพกิจกรรม

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ประธานประชุมการจัดงานแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ย

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานประชุมการจัดงานแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ย

หน้า 1 จาก 6