โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWสานสัมพันธ์เราชาว LBT ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
19 ตุลาคม 2563 ภาพกิจกรรม

สานสัมพันธ์เราชาว LBT ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สานสัมพันธ์เราชาว LBT ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

NEWงานพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
16 ตุลาคม 2563 ภาพกิจกรรม

งานพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ม.บูรพา จันทบุรีร่วมงานพิธีจุดเทียน น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

NEWพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคตฯ
16 ตุลาคม 2563 ภาพกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคตฯ

ม.บูรพา จันทบุรีร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ถวายบังคม และวางพวงมาลา เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

NEW19 ตุลานี้ เตรียมกวดขันวินัยการสวมหมวกนิรภัย
16 ตุลาคม 2563 การศึกษา

19 ตุลานี้ เตรียมกวดขันวินัยการสวมหมวกนิรภัย

การกวดขันวินัยการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตขณะขับขี่และซ้อนรถจักยานยนต์

NEWนิสิตค้างส่งสื่อห้องสมุด จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ๒/๒๕๖๓
16 ตุลาคม 2563 การศึกษา

นิสิตค้างส่งสื่อห้องสมุด จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ๒/๒๕๖๓

นิสิตค้างส่งสื่อห้องสมุด จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ๒/๒๕๖๓

NEWตารางสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
15 ตุลาคม 2563 การศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

NEWกำหนดการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
15 ตุลาคม 2563 การศึกษา

กำหนดการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

กำหนดการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค 1/2563
12 ตุลาคม 2563 การศึกษา

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค 1/2563

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค 1./2563

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
12 ตุลาคม 2563 การศึกษา

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
8 ตุลาคม 2563 การศึกษา

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
8 ตุลาคม 2563 การศึกษา

หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
8 ตุลาคม 2563 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

หน้า 1 จาก 12