โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWผลการคัดเลือกอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
23 พฤษภาคม 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ผลการคัดเลือกอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะอัญมณี ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑-๒๕๖๒ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ Ph.D. (Natural Science) หรือปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์  จำนวน ๒ อัตรา
1 พฤษภาคม 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา

งานการเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัย มีตำแหน่งทางวิชาชีพ
22 มีนาคม 2562 ภาพกิจกรรม

งานการเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัย มีตำแหน่งทางวิชาชีพ

งานการเจ้าหน้าที่ มุ่งหน้า ส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัย มีตำแหน่งทางวิชาชีพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ

หน้า 1 จาก 1