โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
17 พฤษภาคม 2565 ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมสัญจร
12 พฤษภาคม 2565 ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมสัญจร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมสัญจร

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3
6 พฤษภาคม 2565 การศึกษา

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3

การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน (ครั้งที่ 3)

ขอเชิญถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ วันฉัตรมงคล ๒๕๖๕
3 พฤษภาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ วันฉัตรมงคล ๒๕๖๕

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ วันฉัตรมงคล ๒๕๖๕

รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS'65  รอบ 3  :  Admissions
2 พฤษภาคม 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS'65 รอบ 3 : Admissions

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 3 โครงการ Admissions มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565 (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รับสมัครทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ ๑-๔ (แก้ไข)
23 มีนาคม 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ ๑-๔ (แก้ไข)

รับสมัครทุนหอพักมหาวิทยาลัย ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ ๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

หน้า 1 จาก 4