โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
11 มิถุนายน 2562 การศึกษา

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ รอบ ๖
10 มิถุนายน 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ รอบ ๖

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ 4 รอบ 6

TCAS รอบ ๕ รับสมัคร วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒
28 พฤษภาคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบ ๕ รับสมัคร วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

TCAS รอบ ๕ รับสมัคร วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

TCAS รอบ ๕ เพิ่มรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒
27 พฤษภาคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบ ๕ เพิ่มรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒

TCAS รอบ 5 เพิ่มรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2

TCAS รอบ ๕ เพิ่มรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ครั้งที่ ๒
27 พฤษภาคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบ ๕ เพิ่มรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ครั้งที่ ๒

TCAS รอบ 5 เพิ่มรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2

TCAS รอบ ๕ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๓
22 พฤษภาคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบ ๕ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๓

TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ 3

ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แก้ไข ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๒
21 พฤษภาคม 2562 การศึกษา

ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แก้ไข ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๒

ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 แก้ไข ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ขอเชิญลงทะเบียน ระบบ MyID สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน
10 มกราคม 2562 การศึกษา

ขอเชิญลงทะเบียน ระบบ MyID สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน

ขอเชิญลงทะเบียน ระบบ MyID สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน

รับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
2 มกราคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562

หน้า 1 จาก 1