โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWสถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
5 สิงหาคม 2563 การศึกษา

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

NEWม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
5 สิงหาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

NEWม.บูรพา จันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
31 กรกฎาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓

NEWงดจอดรถทุกชนิด เพื่อปรับปรุงโรงยิมฯ ฝั่งอาคารที่พักบุคลากร
31 กรกฎาคม 2563 ข่าวประกาศ

งดจอดรถทุกชนิด เพื่อปรับปรุงโรงยิมฯ ฝั่งอาคารที่พักบุคลากร

งดจอดรถทุกชนิด เพื่อปรับปรุงโรงยิมฯ ฝั่งอาคารที่พักบุคลากร

NEWรายงานสมาชิกค้างส่งประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
30 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

รายงานสมาชิกค้างส่งประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานสมาชิกค้างส่งประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

NEWThe Hero of Burapha University Chanthaburi Campus.
30 กรกฎาคม 2563 ภาพกิจกรรม

The Hero of Burapha University Chanthaburi Campus.

The Hero of Burapha University Chanthaburi Campus.

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ นำคณาจารย์ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
29 กรกฎาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ นำคณาจารย์ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ประจำปี ๒๕๖๓

คณาจารย์คณะอัญมณีร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ประจำปี 2563
24 กรกฎาคม 2563 ภาพกิจกรรม

คณาจารย์คณะอัญมณีร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ประจำปี 2563

คณาจารย์คณะอัญมณีร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯและลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

ขยายเวลา การขอรับเงินคืนส่วนต่างและส่วนลด ค่าบำรุงหอพัก
23 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

ขยายเวลา การขอรับเงินคืนส่วนต่างและส่วนลด ค่าบำรุงหอพัก

ขยายเวลา การขอรับเงินคืนส่วนต่างและส่วนลด ค่าบำรุงหอพัก

รับสมัครนิสิตเข้าขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
21 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

รับสมัครนิสิตเข้าขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รับสมัครนิสิตเข้าขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผศ.ดร.วศินนำทีมผู้บริหารสัมนา ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน
21 กรกฎาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ผศ.ดร.วศินนำทีมผู้บริหารสัมนา ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ นำทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน (Leadership and Team Management)

คณบดีคณะอัญมณีนำทีมสัมมนา ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน
17 กรกฎาคม 2563 ภาพกิจกรรม

คณบดีคณะอัญมณีนำทีมสัมมนา ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณีนำทีมคณาจารย์นักวิจัยภายใต้โครงการจันทบุรีโมเดลจากคณะอัญมณีเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน (Leadership and Team Management)

หน้า 1 จาก 12