โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ
8 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านภาษาอังกฤษ

หน้า 1 จาก 1