โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWผลการคัดเลือกอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
23 พฤษภาคม 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ผลการคัดเลือกอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะอัญมณี ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑-๒๕๖๒ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ Ph.D. (Natural Science) หรือปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์  จำนวน ๒ อัตรา
1 พฤษภาคม 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  สาขาวิชาการตลาด
25 เมษายน 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด

รับสมัครอาจารย์ ด้านการออกแบบเครื่องประดับหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
25 เมษายน 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ ด้านการออกแบบเครื่องประดับหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาโท ด้านการออกแบบเครื่องประดับหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้า 1 จาก 1