โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWอบรมออนไลน์ EP.3 หยก อัญมณีแดนมังกร (BGL)
23 กรกฎาคม 2564 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

อบรมออนไลน์ EP.3 หยก อัญมณีแดนมังกร (BGL)

ห้องปฏิบัติการอัญมณีจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ภายใต้ชื่อชุด  “เปิดประตู สู่โลกอัญมณี และทำความรู้จักกับ 3 อัญมณียอดนิยมตลอดกาล”

NEWขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
22 กรกฎาคม 2564 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

NEWขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
20 กรกฎาคม 2564 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

ขอเชิญชวน ส่งนักเรียนและคณาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

เปิดอบรมอัญมณีออนไลน์ (ฺBGL)
14 มิถุนายน 2564 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

เปิดอบรมอัญมณีออนไลน์ (ฺBGL)

เปิดอบรมอัญมณีออนไลน์ (ฺBGL)

ขอแสดงความยินดีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
25 ธันวาคม 2563 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอแสดงความยินดีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ"

เปิดหลักสูตรอบรม แบบมีค่าลงทะเบียน
16 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

เปิดหลักสูตรอบรม แบบมีค่าลงทะเบียน

เปิดหลักสูตรอบรม แบบมีค่าลงทะเบียน

เปิดหลักสูตรอบรม แบบไม่มีค่าลงทะเบียน
13 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

เปิดหลักสูตรอบรม แบบไม่มีค่าลงทะเบียน

หลักสูตรอบรม แบบไม่มีค่าลงทะเบียน

หลักสูตรอบรมของห้องปฏิบัติการอัญมณี ปี 2563-2564 (BGL)
9 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

หลักสูตรอบรมของห้องปฏิบัติการอัญมณี ปี 2563-2564 (BGL)

หลักสูตรอบรมของห้องปฏิบัติการอัญมณี ปี 2563-2564

หน้า 1 จาก 1