โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
1 มิถุนายน 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าชิง 8 “THE Award Asia 2022”
6 พฤษภาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าชิง 8 “THE Award Asia 2022”

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าชิง 8 มหาวิทยาลัยสุดยอดของเอเชีย “THE Award Asia 2022”

ขอเชิญร่วม รณรงค์ใช้จักรยานแทนรถ
18 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญร่วม รณรงค์ใช้จักรยานแทนรถ

ขอเชิญร่วม รณรงค์ใช้จักรยานแทนรถ

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานเอกสารในยุคดิจิตอล
14 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานเอกสารในยุคดิจิตอล

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานเอกสารในยุคดิจิตอล

หน้า 1 จาก 1