โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ
11 พฤษภาคม 2564 การศึกษา

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ

ทุนหอพัก นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
30 เมษายน 2564 การศึกษา

ทุนหอพัก นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ทุนหอพัก นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนเมษายน 2564
30 เมษายน 2564 การศึกษา

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนเมษายน 2564

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนเมษายน 2564

การแจ้งหลักฐานการชำระเงินของงานห้องสมุด วข.จันทบุรี
20 เมษายน 2564 การศึกษา

การแจ้งหลักฐานการชำระเงินของงานห้องสมุด วข.จันทบุรี

แจ้งหลักฐานการชำระเงินของหน่วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

กำหนดการเปิดหอพักนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี 1/2564
7 เมษายน 2564 การศึกษา

กำหนดการเปิดหอพักนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี 1/2564

กำหนดการเปิดหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

วันและเวลา เปิดให้บริการห้องสมุด ภาคฤดูร้อน
30 มีนาคม 2564 การศึกษา

วันและเวลา เปิดให้บริการห้องสมุด ภาคฤดูร้อน

วันและเวลา เปิดให้บริการห้องสมุด ภาคฤดูร้อน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 มีนาคม 2564 การศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายชื่อนิสิตผู้ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
5 มีนาคม 2564 การศึกษา

รายชื่อนิสิตผู้ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายชื่อนิสิตผู้ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 15 งดจัดการเรียนในชั้นเรียน
30 ธันวาคม 2563 การศึกษา

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 15 งดจัดการเรียนในชั้นเรียน

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 15 งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

แนะนำการใช้งาน Web OPAC เบื้องต้น
16 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

แนะนำการใช้งาน Web OPAC เบื้องต้น

แนะนำการใช้งาน Web OPAC เบื้องต้น

หน้า 1 จาก 1