โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563
1 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางสอน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 และกำหนดการลงทะเบียนเรียน

NEWการขอรับเงินคืน สำหรับนิสิตปี 1 กรณีมหาวิทยาลัยลด 10%
30 มิถุนายน 2563 การศึกษา

การขอรับเงินคืน สำหรับนิสิตปี 1 กรณีมหาวิทยาลัยลด 10%

การขอรับเงินคืน กรณีมหาวิทยาลัยลด 10% สำหรับนิสิตปี 1

NEWกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ONLINE)
29 มิถุนายน 2563 การศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ONLINE)

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ONLINE)

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
11 มิถุนายน 2563 การศึกษา

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์
24 เมษายน 2563 การศึกษา

การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์

ม.บูรพา จันท์ ให้การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์

การเชื่อมต่อมาภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วย VPN
17 เมษายน 2563 การศึกษา

การเชื่อมต่อมาภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วย VPN

การเชื่อมต่อมาภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วย VPN

แนะนำการทำงานร่วมกัน ด้วย Office 365
17 เมษายน 2563 การศึกษา

แนะนำการทำงานร่วมกัน ด้วย Office 365

แนะนำการทำงานร่วมกัน ด้วย Office 365

แนะนำการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps
17 เมษายน 2563 การศึกษา

แนะนำการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps

แนะนำการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps

แนะนำสาขาเทคโนโลยีทางทะเล
17 เมษายน 2563 การศึกษา

แนะนำสาขาเทคโนโลยีทางทะเล

แนะนำสาขาเทคโนโลยีทางทะเล

การประชุมออนไลน์ ด้วย Google Hangouts Meet
14 เมษายน 2563 การศึกษา

การประชุมออนไลน์ ด้วย Google Hangouts Meet

การประชุมออนไลน์ ด้วย Google Hangouts Meet

การจัดการสอนและการเรียนรู้ด้วย Google Classroom
14 เมษายน 2563 การศึกษา

การจัดการสอนและการเรียนรู้ด้วย Google Classroom

การจัดการสอนและการเรียนรู้ด้วย Google Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams
13 เมษายน 2563 การศึกษา

การจัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams

วิดีโอสาธิต “การจัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams”

หน้า 1 จาก 2