โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 สอบวันที่ 5-13 ก.พ.65
26 มกราคม 2565 การศึกษา

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 สอบวันที่ 5-13 ก.พ.65

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รวม)

การสืบค้นฐานข้อมูล วารสารวิทยาศาสตร์ฯ
20 มกราคม 2565 การศึกษา

การสืบค้นฐานข้อมูล วารสารวิทยาศาสตร์ฯ

การสืบค้นฐานข้อมูล SpringerLink ฐานข้อมูลวารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การบริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจห้องสมุด
19 มกราคม 2565 การศึกษา

การบริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจห้องสมุด

การบริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
19 มกราคม 2565 การศึกษา

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) (นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. 2544)

การขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปี 2564
11 มกราคม 2565 การศึกษา

การขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปี 2564

การขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปี 2564

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
11 มกราคม 2565 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปสถิติการใช้บริการต่างๆของงานห้องสมุดเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
11 มกราคม 2565 การศึกษา

สรุปสถิติการใช้บริการต่างๆของงานห้องสมุดเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปสถิติการใช้บริการต่างๆของงานห้องสมุดเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องศึกษา (กลุ่ม-เดี่ยว)
27 ธันวาคม 2564 การศึกษา

ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องศึกษา (กลุ่ม-เดี่ยว)

ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องศึกษา (กลุ่ม-เดี่ยว)

ห้องสมุดเปิดให้บริการแล้ววววว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
21 ธันวาคม 2564 การศึกษา

ห้องสมุดเปิดให้บริการแล้ววววว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดให้เข้าใช้บริการพื้นที่หอสมุดได้แล้ว

คู่มือการสืบค้น WEB OPAC และวีดีโอแนะนำการสืบค้นห้องสมุด
2 ธันวาคม 2564 การศึกษา

คู่มือการสืบค้น WEB OPAC และวีดีโอแนะนำการสืบค้นห้องสมุด

คู่มือการสืบค้น WEB OPAC และวีดีโอแนะนำการสืบค้นห้องสมุด

ตารางสอน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2564 (แก้ไข 09/11/64)
12 ตุลาคม 2564 การศึกษา

ตารางสอน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2564 (แก้ไข 09/11/64)

ตารางสอน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2564 แก้ไข ณ 9 พฤศจิกายน 2564

หน้า 1 จาก 2