โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2564 (แก้ไข 15/10/64)
12 ตุลาคม 2564 การศึกษา

ตารางสอน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2564 (แก้ไข 15/10/64)

ตารางสอน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2564 แก้ไข ณ 15 ตุลาคม 2564

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
8 ตุลาคม 2564 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
8 ตุลาคม 2564 การศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
6 ตุลาคม 2564 การศึกษา

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ขอให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 ภาคต้น
5 ตุลาคม 2564 การศึกษา

ขอให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 ภาคต้น

ขอให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 ภาคต้น ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 64 - 15 พ.ย. 64

เลื่อนกำหนดวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
13 กันยายน 2564 การศึกษา

เลื่อนกำหนดวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

เลื่อนกำหนดวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การเข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและสถานที่ปฏิบัติงานฯ (LAB)
6 สิงหาคม 2564 การศึกษา

การเข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและสถานที่ปฏิบัติงานฯ (LAB)

การเข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและสถานที่ปฏิบัติงานฯ

การช่วยเหลือนิสิต กรณีโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้
7 กรกฎาคม 2564 การศึกษา

การช่วยเหลือนิสิต กรณีโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

การช่วยเหลือนิสิต ม.บูรพา จันทบุรี กรณีโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน 1/2564 แก้ไข 28/06/64
18 มิถุนายน 2564 การศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน 1/2564 แก้ไข 28/06/64

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 แก้ไข ณ 20 มิถุนายน 2564

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ
11 พฤษภาคม 2564 การศึกษา

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ

การแจ้งหลักฐานการชำระเงินของงานห้องสมุด วข.จันทบุรี
20 เมษายน 2564 การศึกษา

การแจ้งหลักฐานการชำระเงินของงานห้องสมุด วข.จันทบุรี

แจ้งหลักฐานการชำระเงินของหน่วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

หน้า 1 จาก 2